Blue Flower

Ponizej znajduje sie plik do pobrania w formie pdf (do otwarcia poprzez program Adobe Reader) w którym znajdują się informacja o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, FAZA I i II

Informacja o wyborze oferty - plik pdf - POBIERZ