Blue Flower

Ponizej znajduje sie plik do pobrania w formie pdf (do otwarcia poprzez program Adobe Reader) w którym znajdują się informacja z otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, FAZA I i II

Informacja z otwarcia ofert - plik pdf - POBIERZ