Blue Flower

 

Pliki do pobrania w formie zapisanej w programie Word.

• Wniosek o wydanie warunków technicznych - pobierz

• Wniosek o uzgodnienie projektu - pobierz

• Wniosek o wykonanie usługi - pobierz

• Zgoda na wejście w teren działki - pobierz

• Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane - pobierz

• Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie  ścieków - pobierz

• Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenie się do sieci wod-kan - pobierz

• Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza wod-kan.doc - pobierz

• Wniosek o wydanie zaświadczenia do odbioru budynku - pobierz

• Zlecenie wykonania wyceny - pobierz

• Wniosek o wydanie zgody na montaż sublicznika - pobierz