Blue Flower

 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o powstał w dniu 30 września 2008 roku na bazie działającego wcześniej zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Eksploatacji Obiektów Komunalnych w Wielkiej Wsi. Zakład prowadzi działalność na terenie gminy Wielka Wieś. Wykonuje zadania własne gminy tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wykonuje odpłatnie usługi na zlecenie klientów, do których należą:


- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- wykonywanie przyłączy wod - kan.,

- wynajmowanie koparki,


Zakład ciągle się rozwija, poszerzając zakres swojej działalności.

Zarząd:

Prezes Marek Krasowski       

Kierownik ds. technicznych:

Małgorzata Banachowicz

Z-ca kier. Działu Technicznego

Mateusz Chudziak

Specjalista ds. eksploatacji:

Wojciech Krztoń

Księgowość:
Dorota Zegarek
Zbigniew Krzynówek
Ewelina Dudzik                                                                                                                                                                                   

 
Skład Rady Nadzorczej:

Marcin Rybski
Mariola Wosik
Stanisław Kasprzyk


NR KRS: 0000311958
NIP: 513 016 94 21
REGON: 120 736 722
Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Wielka Wieś
81 8591 0007 0040 0596 7119 0001

Wszelkie prawa zastrzeżone GZK Wielka Wieś