Blue Flower

e-faktura – zmień fakturę papierową na elektroniczną!
Informujemy, iż Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. uruchomił procedury umożliwiające korzystanie z faktur przesyłanych w formie elektronicznej. Faktura elektroniczna – nazywana e-fakturą –posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy. Jest to prawnie uznany w Polsce dokument księgowy, który jest wystawiany, dostarczany oraz przechowywany w formie elektronicznej. Każda e-faktura, gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury. Odbiorca usług nie musi posiadać podpisu elektronicznego, aby korzystać z dokumentów przesyłanych elektronicznie przez Zakład.

Co należy zrobić, aby otrzymywać e-faktury?
Aby zacząć korzystać z e-faktur, należy wypełnić formularz pn. „Akceptacja przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej” i dostarczyć go na adres Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.gzk.wielka-wies.pl lub na dzienniku podawczym w siedzibie Zakładu Szyce Plac Wspólnoty 1.
E-faktura wysyłana jest na adres e-mail podany w formularzu zawierającym akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Czy każdy może korzystać z e-faktur?
Każdy odbiorca usług, z którym została zawarta umowa o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków może wystąpić z wnioskiem o otrzymywanie e-faktur. Dotyczy to zarówno odbiorców instytucjonalnych, jak również indywidualnych. Odbiorca usług powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, na którym będzie zainstalowany program do odczytywania plików w formacie PDF.
Szczegóły przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej zawiera plik pn. „Zasady przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej”.

Pliki do pobrania:
    • Zasady przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej.
    • Akceptacja przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej.
    • Zmiana adresu e-mail dotycząca wysyłki e-faktur.
    • Wycofanie akceptacji przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej.