Blue Flower

Cennik usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi
 na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu GZK Sp. z o.o. nr 1/01/2015 z dnia 02 stycznia 2015r.                            Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2015r.
  Rodzaj usługi  Cena netto (zł)  VAT    (%) Cena brutto (zł)
1 Sporządzenie i wydanie warunków technicznych podłączenia jednego obiektu do gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 48.78 23 60.00
1A Za każdy następny obiekt 24.39 23 30.00
2 Sporządzenie i wydanie warunków technicznych podłączenia jednego obiektu do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej 32.52 23 40.00
2A Za każdą następną nieruchomość 16.26 23 20.00
3 Sporządzenie i wydanie warunków technicznych dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 81.30 23 100.00
4 Sporządzenie i wydanie warunków technicznych dla budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej 56.91 23 70.00
5 Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 121.95 23 150.00
6 Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do 1 budynku 24.39 23 30.00
6A Za każde następne przyłącze w jednym projekcie 16.26 23 20.00
7 Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do 1 budynku 40.65 23 50.00
7A Za każdy następny obiekt 24.39 23 30.00
8 Aktualizacja lub zmiana warunków technicznych 16.26 23 20.00
9 Wydanie informacji o istniejących urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych 32.52 23 40.00
10 Nadzór nad wcinką do sieci wodociągowej wraz z zamknięciem wody 325.20 23 400.00
11 Odbiór sublicznika/wodomierza własnego i zaplombowanie 105.69 23 130.00
12 Zamknięcie i otwarcie zasuwy sieciowej i odpowietrzanie 243.90 23 300.00
13 Wymiana uszkodzonego/rozmrożonego wodomierza z winy odbiorcy usług 162.60 23 200.00
14 Rozplombowanie (demontaż wodomierza na zimę) lub zaplombowanie licznika 48.78 23 60.00
15 Wykonanie próby szczelności wodociągu na zlecenie inwestora 731.71 23 900.00
16 Ponowne włączenie wody lub kanalizacji zamkniętych z winy odbiorcy (nie płacenie rachunków, podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, nielegalny pobór wody)  528.46
23  650.00
17 Sporządzenie i wydanie warunków technicznych na wykonanie przekładki wodociągu (sieci bądź przyłącza).  32,52
23  40.00
18 Sporządzenie i wydanie warunków technicznych na wykonanie przekładki kanalizacji (sieci bądź przyłącza).  32,52
23  40.00
19 Uzgodnienie projektu technicznego przekładki sieci (przyłącza) wodociągowej lub kanalizacyjnej.  48,78
23  60.00
20 Odbiór próby szczelności wodociągu na zlecenie inwestora.  81,30
23  100.00
21 Odbiór techniczny sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  121,95
23  150.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone GZK Wielka Wieś