Blue Flower

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 1/05/2018 z dnia 24.05.2018r.

Cennik usług

świadczonych przez GZK Sp. z o.o. z siedzibą w Szycach, niezawartych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Obowiązuje od dnia 29.05.2018r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena usługi netto (w zł)

Stawka podatku VAT

Cena usługi brutto
(w zł)

1

Kontrola zabudowy wodomierza dodatkowego (sublicznika) dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej.

97,56

23 %

120,00

2

Czasowy demontaż wodomierza głównego wraz jego ponownym montażem i plombowaniem - na zlecenie odbiorcy

97,56

23 %

120,00

3

Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego po zmianie jego lokalizacji wraz z plombowaniem

97,56

23 %

120,00

4

Ponowne przywrócenie dostawy wody /odbioru ścieków po odcięciu/zamknięciu przyłącza z winy odbiorcy.

528,46

23 %

650,00

5

Wymiana uszkodzonych plomb wodomierzowych z winy odbiorcy

32,52

23%

40,00

6

Ekspertyza działania wodomierza w urzędzie miar
w przypadku wykazania prawidłowego działania urządzenia

w wysokości poniesionych kosztów kontroli powiększonej o 10% (zryczałtowane koszty
demontażu i wysyłki)

23 %

 

7

Pozostałe usługi świadczone przez GZK (w tym min. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)

według kalkulacji indywidualnej

8% 23%

 

 

Zwrot kosztów (ryczałt) ponownego montażu wodomierza głównego, który uległ uszkodzeniu z winy odbiorcy o średnicy do ¾ cala*. - 165,00 zł

*koszty wymiany uszkodzonych wodomierzy z winy odbiorcy o większej średnicy są kalkulowane indywidualnie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone GZK Wielka Wieś