Blue Flower

Wyniki badania twardości wody dostarczanej przez GZK Wielka Wieś

Twardość
wody
Wodociąg

Bębło
(miejscowości)

Bębło,
Czajowice
Wierzchowie

Będkowice
(miejscowość)

Będkowice

Biały Kościół
(miejscowość)

Biały Kościół

Giebułtów
(miejscowości)

Giebułtów,
Modlnica
Modlniczka,
Tomaszowice

Wielka Wieś
(miejscowości)

Wielka Wieś,
Szyce,
Prądnik Korzkiewski

mg/l CaCO3 251 315 207 378 310
Stopnie
niemieckie
14,06o 17,64o 11,59o 21,17o 17,36o
Stopnie
francuskie
25,1o 31,5o 20,7o 37,8o 31,0o