Blue Flower

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) gzk.wielka-wies.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Plac Wspólnoty 1 (nowy budynek Urzędu Gminy)
32-085 Szyce

tel. (12) 419-17-07, fax (12) 419-10-65
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon alarmowy: 605-538-414

Przyjmowanie stron:
 Poniedziałek: 7:30 - 17:30

Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
Numer konta: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Wielka Wieś 81 8591 0007 0040 0596 7119 0001

 

Gminny Zakład Komunalny uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.193.2018 ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018 r. Jednocześnie informujemy, że podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty do 1 m3 ścieków. Rada Gminy w Wielkiej Wsi w dniu 29.05.2018 r. podejmie uchwałę w sprawie dopłat.

Taryfy obowiązujące od 29.05.2018r. do 28.05.2021r.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres trzech lat

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   w okresie
od 1 do 12 miesiąca
(od 29.05.18 do 28.05.19)
Cena/stawka   w okresie
od 13 do 24 miesiąca
(od 29.05.19 do 28.05.20)
Cena/stawka   w okresie
od 25 do 36 miesiąca
(od 29.05.20 do 28.05.21)
netto brutto netto brutto netto brutto
1 Grupa W1 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 3,38 3,65 3,40 3,67 3,41 3,68
2 Grupa W2 - Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 5,39 5,82 5,62 6,07 5,54 5,98
3 Grupa W3 - Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 37,85 40,88 39,87 43,06 41,48 44,80
4 Grupa W4 - Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn - 50 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 74,65 80,62 74,60 80,57 79,44 85,80
5 Grupa W5 - Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłat w grupach W1 – W4 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 2,58 2,79 2,53 2,73 2,50 2,70

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   w okresie
od 1 do 12 miesiąca
(od 29.05.18 do 28.05.19)
Cena/stawka   w okresie
od 13 do 24 miesiąca
(od 29.05.19 do 28.05.20)
Cena/stawka   w okresie
od 25 do 36 miesiąca
(od 29.05.20 do 28.05.21)
netto brutto netto brutto netto brutto
1 Grupa OŚ – odbiorcy usług kanalizacyjnych tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i  usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem grawitacji, cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
5,36 5,79 5,42 5,85 5,48 5,92
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 3,38 3,65 3,40 3,67 3,41 3,68
2 Grupa OŚP – odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem pomp. cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
5,16 5,57 5,22 5,64 5,28 5,70
opłata stała abonamentowa zł/odb/rozliczeniowy 3,38 3,65 3,40 3,67 3,41 3,68

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT.

Taryfy obowiązujące od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr XXXII/347/2017 z dnia 
30 listopada  2017r.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
netto brutto 2)
netto brutto 2)
1. Grupa W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h, 3.51 3.79 3.43 3.70
2. Grupa W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h, 3.51 3.79 5.30 5.72
3. Grupa W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h, 3.51 3.79 37.12 40.09
4. Grupa W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn - 50 m3/h, 3.51 3.79 72.14 77.91
5. Grupa W5 Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłat w grupach W1 - W4 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym.
3.51 3.79 2.62 2.83
7. Grupa OŚ – odbiorcy usług kanalizacyjnych tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i usługowych - od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem grawitacji, 5.30 5.32 1) 3.44 3.72
8. Grupa OŚP - odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem pomp. 5.10 5.11 1) 3.44 3.72
9. Dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego 296,30zł/
odbiór
320,00zł/
odbiór
-
-
10. Dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego 231,48zł/
odbiór    
250,00zł/
odbiór
-
-

 

1) Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/348/2017 z dnia 30 listopada 2017r. Rada Gminy Wielka Wieś ustaliła dopłaty dla gospodarstw domowych w wysokości 0,40 zł brutto do 1 m3 ścieków komunalnych.
2) Cena brutto przy 8 % stawce podatku VAT.

Za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic 
i publicznych terenów zielonych obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej jak dla odbiorców grupy zasadniczej.


Taryfy obowiązujące do 31.12.2017 r.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
netto brutto 2)
netto brutto 2)
1. Grupa W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h, 3.51 3.79 3.43 3.70
2. Grupa W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h, 3.51 3.79 5.30 5.72
3. Grupa W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h, 3.51 3.79 37.12 40.09
4. Grupa W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn - 50 m3/h, 3.51 3.79 72.14 77.91
5. Grupa W5 Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłat w grupach W1 - W4 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym.
3.51 3.79 2.62 2.83
7. Grupa OŚ – odbiorcy usług kanalizacyjnych tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i usługowych - od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem grawitacji, 5.30 5.32 1) 3.44 3.72
8. Grupa OŚP - odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem pomp. 5.10 5.11 1) 3.44 3.72
9. Dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego 296,30zł/
odbiór
320,00zł/
odbiór
-
-
10. Dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego 231,48zł/
odbiór    
250,00zł/
odbiór
-
-

1) Zgodnie z Uchwałą Nr XX/218/2016 z dnia 30 listopada 2016r., Rada Gminy Wielka Wieś ustaliła dopłaty dla gospodarstw domowych w wysokości 0,40 zł brutto do 1 m3 ścieków komunalnych.
2) Cena brutto przy 8 % stawce podatku VAT.

Za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic 
i publicznych terenów zielonych obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej jak dla odbiorców grupy zasadniczej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone GZK Wielka Wieś

 

Pliki do pobrania w formie zapisanej w programie Word.

• Wniosek o wydanie warunków technicznych - pobierz

• Wniosek o uzgodnienie projektu - pobierz

• Wniosek o wykonanie usługi - pobierz

• Zgoda na wejście w teren działki - pobierz

• Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane - pobierz

• Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie  ścieków - pobierz

• Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenie się do sieci wod-kan - pobierz

• Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza wod-kan.doc - pobierz

• Wniosek o wydanie zaświadczenia do odbioru budynku - pobierz

• Zlecenie wykonania wyceny - pobierz

• Wniosek o wydanie zgody na montaż sublicznika - pobierz

Procedura uzyskania zezwolenia na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

 1. W celu uzyskania warunków na wykonanie przyłącza wody / kanalizacji należy dokonać następujących czynności:
 2. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę / odprowadzania ścieków (druk wniosku można uzyskać w siedzibie GZK Sp. z o.o., lub pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Pliki do pobrania).

Do wniosku należy załączyć:

 1. aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500,
 2. akt własności działki (akt notarialny lub aktualny wypis z rejestru gruntów)
 3. zgodę właścicieli sąsiednich działek na wejście w ich teren (w celu wykonania prowadzenia przyłączy przez sąsiednie działki),
 4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (sąsiednie działki) na cele budowlane w przypadku takiej potrzeby – oświadczenie do pobrania na naszej stronie internetowej,
 5. Po zapoznaniu się z dokumentacją GZK Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne zasilania w wodę / odprowadzania ścieków,
 6. Zainteresowany na tej podstawie zleca wykonanie projektu technicznego uprawnionemu projektantowi instalacji wod – kan,.
 7. Projekt ten po uzgodnieniu w ZUDP (w przypadku jeśli przyłącza wykraczają poza działkę Inwestora) musi zostać zaopiniowany przez GZK Sp. z o.o..
 8. Wydane uzgodnienie jest podstawą do rozpoczęcia robót związanych z podłączeniem nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej ściśle wg uzgodnionego projektu.
 9. Przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne powinno być wykonane przez osobę lub firmę do tego upoważnioną.
 10. Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza Inwestor (lub w jego imieniu wykonawca) zgłasza termin jego wykonania GZK Sp. z o.o..
 11. Włączenie do rurociągu musi być wykonana pod nadzorem tut. Zakładu.
 12. Wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego na otwartym wykopie z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 13. Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej. Teren zewnętrzny posesji należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 14. Na trasie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy pozostawić niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu szerokości 2,0 m.
 15. Naprawy ewentualnych szkód, wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót instalacyjnych dokona na własny koszt właściciel nieruchomości, do której doprowadzane są przyłącza.

Warunki są ważne 2 lata od daty wydania.

Uprzejmie informujemy , iż na podstawie Decyzji Wójta Gminy Wielka Wieś Nr WRLOŚ/OS/2009/148 do dokonywania odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wielka Wieś uprawnieni są jedynie pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. z siedzibą w Szycach przy pl. Wspólnoty 1 posiadający legitymację służbową.
Protokoły sporządzane przez inne firmy wykonawcze nie stanowią podstawy do dokonania odbioru technicznego. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z warunkami wydanymi przez Spółkę właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia planowanego przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na 3 dni przed planowaną realizacją.
Odbiór dokonywany jest na otwartym wykopie.
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej bez zgłoszenia odbioru traktowane jest jako nielegalny zrzut ścieków i pobór wody i podlega karom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Dokonanie odbioru technicznego przyłączy zgodnie z uchwałą nr XXII/144/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 04 lutego 2016 r. jest płatne i wynosi 320,00 zł brutto (przyłącze wody) 250,00 zł brutto (przyłącze kanalizacji).